9°C bezchmurnie

Czy w ratuszu doszło do próby zatuszowania przestępstwa przemocy w rodzinie?

Samorząd, ratuszu doszło próby zatuszowania przestępstwa przemocy rodzinie - zdjęcie, fotografia

Otrzymaliśmy informację od klubu radnych Razem dla Białołęki, która brzmi bardzo niepokojąco. Zamieszczamy ją w całości. Nie komentujemy. Ocenę sytuacji pozostawiamy Państwu:

"W dniu 3 października br. podczas prac Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia jej przewodnicząca radna Agnieszka Borowska (PO) przedstawiła pismo, które wpłynęło 6 sierpnia do Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy.

W piśmie tym, kierowanym również do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny m.st. Warszawy była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka (ZI) informuje między innymi, że:

- zastępca Burmistrza Marcin Adamkiewicz (Inicjatywa Mieszkańców Białołęki) w lutym 2018 zażądał od podległych mu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS), będących jednocześnie członkami Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) wstrzymania Procedury „Niebieskiej Karty”

- oczekiwaniem z-cy Burmistrza Marcina Adamkiewicza (IMB) było niepodejmowanie przez członków Zespołu działań związanych z ponownym powiadomieniem organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, co narusza przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- w odpowiedzi na sprzeciw Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiciele ZI zostali poinformowani przez z-ce Burmistrza, że „jest zmuszony wyciągnąć konsekwencje służbowe”

- w związku z zaistniałą sytuacją rezygnację z pełnienia funkcji złożyły Przewodnicząca i Zastępca Przewodniczącej ZI oraz większość z powołanych osób na członków ZI.

W świetle powyższego Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia podjęła decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Komisji na dzień 8 października br. celem złożenia wyjaśnień w sprawie przez z-cę Burmistrza Marcina Adamkiewicza (IMB). Z informacji uzyskanych w Urzędzie Dzielnicy od czwartku, tj. 04 października z-ca Burmistrza Marcin Adamkiewicz (IMB) przebywa na urlopie. Treść pisma zamieszczamy poniżej:

 

 

 

Czy w ratuszu doszło do próby zatuszowania przestępstwa przemocy w rodzinie? komentarze opinie

  • gość 2018-10-10 12:54:42

    Nie wgłębiając się w temat, ale zapoznanie się z problemem, uważam, że skoro zastępca Burmistrza Marcin Adamkiewicz (Inicjatywa Mieszkańców Białołęki) w lutym 2018 zażądał od podległych mu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS), będących jednocześnie członkami Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) wstrzymania Procedury „Niebieskiej Karty”, następnie w odpowiedzi na sprzeciw Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiciele ZI zostali poinformowani przez z-ce Burmistrza, że „jest zmuszony wyciągnąć konsekwencje służbowe” to można się domyślać, że pomaga zatuszować coś, co wymagałoby dochodzenia. Wg mnie jest to szantaż ze strony zastępcy burmistrza wobec podległych mu pracowników. Sprawa powinna być bardzo wnikliwie zbadana, bo nikt ot tak w dzisiejszych czasach, gdzie o pracę jest trudno, nie zwalnia się z pracy ( ... w związku z zaistniałą sytuacją rezygnację z pełnienia funkcji złożyły Przewodnicząca i Zastępca Przewodniczącej ZI oraz większość z powołanych osób na członków ZI). Domyślam się, że Ci ludzie nie chcą mieć nic wspólnego z przykrywaniem i tuszowaniem jakiegoś przestępstwa. A wiadomo, że podwładni wykonują polecenia, a ten, który je wydaje jest niby oczyszczony, bo to nie on je wykonuje. Skoro podwładni nie zgadzają się z poleceniem zastępcy burmistrza, to najlepiej ich ukarać i wyciągnąć wnioski. Być może ich zwolnienia też były na zasadzie polecenia, że mają się sami zwolnić. Sprawa wydaje się dziwna i jak to potocznie się mówi " czymś śmierdzi".

Dodajesz jako: Zaloguj się