10°C rozproszone chmury

Mała Modlińska: potrzebny i remont, i tramwaj. Będzie spotkanie !

Drogi, Mała Modlińska potrzebny remont tramwaj Będzie spotkanie - zdjęcie, fotografia

Od jakiegoś czasu wiele dyskusji budzi temat remontu tzw. Małej Modlińskiej. Serwisowa droga wzdłuż głównej arterii dzielnicy ma w końcu zostać ucywilizowana o co zabiega wielu mieszkańców. Pojawiły się też ostre głosy krytyki mówiące o tym, że ta inwestycja przekreśla szansę na budowę linii tramwajowej wzdłuż drogi. Jak jest faktycznie? Przed nami spotkanie z przedstawicielami ZMID i Tramwajów Warszawskich. Wszystkie wątpliwości w końcu zostaną rozwiane.

O remont Małej Modlińskiej od jakiegoś czasu starało się stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców Białołęki. Piotr Basiński z IMB podkreśla, że obie inwestycje (remont i tramwaj) uzupełniają się, a nie wykluczają.

- W dodatku mogą przebiegać w znacznie oddalonych od siebie miejscach. Czy można pozwolić na to, aby jedyna droga prowadząca do wielotysięcznych osiedli nie posiadała chodnika, zagrażając bezpieczeństwu przechodniów, zwłaszcza matek z wózkami i dzieciom? I czy wyobraża sobie ktoś, aby mały chodnik mógł zablokować dużą inwestycję tramwaju? To nonsens. Tramwaj powstanie za kilka-kilkanaście lat, jego przebieg nie jest wciąż jeszcze ustalony - podkreśla Piotr Basiński i dodaje, że dzielnicy i miastu zależy na tym, aby wszystkie potrzebne inwestycje zostały zrealizowane, a stawianie sprawy w ten sposób, że powstanie albo jedna albo druga, jest nieuzasadnione i sprawia wrażenie próby wywołania politycznej awantury.

Podobnego zdania jest białołęcki ratusz, który podkreśla, że mieszkańcy okolic tzw. „małej Modlińskiej”, czyli drogi serwisowej ulicy Modlińskiej przede wszystkim od lat walczyli o budowę chodnika wzdłuż ulicy. W tej chwili piesi, w tym wiele matek z małymi dziećmi, muszą korzystać z jezdni dla samochodów, co stwarza wiele niebezpiecznych sytuacji. Ci sami mieszkańcy są zainteresowani poprawą komunikacji publicznej w tym rejonie m.in. poprzez budowę linii tramwajowej, więc nie ma mowy o konflikcie interesów.

- W żadnym wypadku budowa chodnika nie zablokuje powstania linii tramwajowej! Obie inwestycje mogą być zrealizowane i się nie wykluczają. Mamy zapewnienia z Biura Koordynacji, że nawet jeśli okazałoby się na etapie przygotowywania inwestycji („małą Modlińską” będzie budować Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych), iż w przyszłości chodnik trzeba będzie rozebrać, to ze względu na wysokie koszty społeczne niezapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, budowa chodnika w tym wypadku jest bezwzględnie uzasadniona. A materiał ze zdemontowanego chodnika można zawsze wykorzystać ponownie - tłumaczy Marzena Gawkowska z białołęckiego ratusza i dodaje, że w tej chwili trwa ustalanie terminu spotkania z mieszkańcami na temat obu inwestycji.

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, czyli jednostki która będzie realizowała inwestycję „mała Modlińska” oraz przedstawiciele spółki Tramwaje Warszawskie, która w przyszłości będzie budować linię tramwajową wzdłuż ul. Modlińskiej.

 

 

 

 

Foto: IMB


Mała Modlińska: potrzebny i remont, i tramwaj. Będzie spotkanie ! komentarze opinie

  • gość 2017-02-09 14:10:01

    Mam pytanie, a czy podano datę i miejsce spotkania?

  • gość 2018-06-25 12:37:23

    Czy znane są ustalenia co do przebudowy ulicy lub budowy chodnika ? Minął ponad rok i wieści zero.

  • gość 2 - niezalogowany 2018-08-31 23:03:34

    Mała Modlińska – temat, podjęty przez członków Stowarzyszenia Inicjatywą Mieszkańców Białołęki. Remont drogi oraz budowa chodnika wzdłuż Małej Modlińskiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Przaśnej został wpisany jako zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). W grudniu 2017 roku została wybrana firma, która ma za zadanie zaprojektowanie i uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla przebudowy tzw. Małej Modlińskiej do końca 2018 roku. Ostatnio dokonano inwentaryzacji, określenia własności gruntów, uzgodnień z dzielnicą oraz z Biurem Mobilności odnośnie zakresu projektu, sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia, pozyskania zgód od dysponentów sieci.

Dodajesz jako: Zaloguj się