3°C pochmurno z przejaśnieniami

Rok szkolny = wielkie wydatki. Gdzie i jaką pomoc możemy uzyskać na Białołęce

Szkolnictwo, szkolny wielkie wydatki Gdzie jaką pomoc możemy uzyskać Białołęce - zdjęcie, fotografia

Zbliżający się rok szkolny to dla wielu rodzin wielkie wyzwanie finansowe, któremu nie zawsze da się podołać. Zobaczcie na jaką pomoc możemy liczyć w tym roku w naszej dzielnicy. Przedstawiamy szczegółowo możliwości jakie daje nam białołęcki ratusz i państwo. 

PODRĘCZNIKI – BEZPŁATNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I WYGASZANYCH GIMNAZJÓW

Trzy roczniki szkoły podstawowej: I, IV oraz VII klasa, czyli utworzona po raz pierwszy w zbliżającym się roku szkolnym otrzymają zupełnie nowe książki, czyli podręczniki i ćwiczenia, zgodne z wprowadzaną podstawą programową, według założeń nowej reformy. Pozostałe roczniki SP: II, III oraz V klasa otrzymają podręczniki z poprzednich lat i nowe ćwiczenia.

Bezpłatnie książki do szkoły otrzymają także w zbliżającym się roku szkolnym dwa roczniki, które nie zostały objęte dotacją w zeszłym roku, a więc: VI klasa SP i III klasa gimnazjum. Konkludując - rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjum będą musieli zakupić tylko książki do religii lub etyki, ewentualnie do nauki drugiego języka obcego, którego najczęściej naukę rozpoczyna się w klasie czwartej.

Na bezpłatne podręczniki nie mogą liczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Osoby, którym przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego mogą się też ubiegać o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł. Prawo do zasiłku jest przyznawane rodzinom, w których na jednego członka przypada nie więcej niż 674 zł netto. Gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności kwota ta wzrasta do 764 zł. Wniosek o ten dodatek należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Białołęka.

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU ZAOPATRZENIA SZKOLNEGO

Na takie dofinansowanie można liczyć ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest przyznawane na wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka. Pracownicy przeprowadzają wywiad środowiskowy przed wydaniem decyzji.

Dodatkowo białołęcki OPS otrzymał od prywatnego sponsora 28 plecaków, które rozprowadzi wśród najbardziej potrzebujących uczniów pod koniec sierpnia. Na Białołęce mamy też sprawnie działający ośrodek Caritasu przy ul. Myśliborskiej, który także rozdaje zaopatrzenie szkolne.

BEZPŁATNE POSIŁKI

Po spełnieniu kryterium dochodowego pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy. Procedura kończy się wydaniem decyzji o przyznaniu bezpłatnych posiłków w szkole, które są wydawane do końca danego roku kalendarzowego. Na okres od 1 stycznia do końca roku szkolnego trzeba złożyć nowy wniosek. 

BAZPŁATNE BILETY ZTM – KARTA UCZNIA

W związku z podjętą przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą od dnia 1 września 2017 roku na podstawie Karty Ucznia uprawnienie do bezpłatnych przejazdów będzie przysługiwało:

uczniom szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie m.st Warszawy, a także uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie m.st Warszawy,

uczniom szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujących na terenie m.st Warszawy, a także uczniom klas gimnazjalnych w szkołach innego typu zamieszkujących na terenie m.st Warszawy.

Oznacza to, że bezpłatnych przejazdów na podstawie Karty Ucznia, będą uprawnieni zarówno uczniowie warszawskich szkół, jak i uczniowie mieszkający w Warszawie dojeżdżający do szkół poza granicami Warszawy.

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów będzie obowiązywało na obszarze 1. i 2. strefy warszawskiej komunikacji miejskiej. Uczniowie otrzymali już bezpłatne karty w poprzednim roku szkolnym. Więcej: http://www.ztm.waw.pl/?c=697&l=1 

BEZPŁATNE PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

Od 1 września 2017 r. rodzice nie będą płacić za pobyt dziecka w przedszkolu. Tym samym zlikwidowana została opłata w wysokości 1 zł za pobyt dziecka powyżej sześciu godzin. Opłaty nie będą pobierane także od rodziców dzieci uczęszczających do tych przedszkoli niepublicznych, które działają na prawach przedszkoli publicznych. Rodzice będą finansować jedynie wyżywienie dzieci. 

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/w-warszawie-przedszkola-b-d-bezp-atne 

ŚWIADCZENIE RODZINNE 500+

Nieopodatkowane świadczenie wychowawcze na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków (na pierwsze dziecko przyznawane w zależności od dochodów)

Więcej: http://www.bialoleka.waw.pl/aktualnosc-1687-500_od_1_sierpnia_rusza_skladanie.html 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Rządowy program „Wyprawka szkolna” dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek, który składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegóły:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/program-wyprawka-szkolna-przyjety-przez-rade-ministrow.html

 

Rok szkolny = wielkie wydatki. Gdzie i jaką pomoc możemy uzyskać na Białołęce komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na iBialoleka.pl