3°C pochmurno z przejaśnieniami

PROJEKT budżetu 2018 - jakich zmian na białołęckich drogach mozemy się spodziewać?

Samorząd, PROJEKT budżetu jakich zmian białołęckich drogach mozemy spodziewać - zdjęcie, fotografia

Niedawno został opracowany projekt budżetu na przyszły rok o czym poinformował dzisiaj fejsbukowy Informator Dzielnicy Białołęka. Zaznaczamy: PROJEKT, bo już dziś wiemy, ze nie uwzględnia on m.in. uchwał z września np.: opóźnień z budową ul. Siecznej, czy sytuacji w oświacie, gdzie deklarowane terminy nie zostaną zachowane. Póki co nic nie wskazuje na to, żeby ten budżet był kolejnym z "rekordowych" w dzielnicy. Może to i lepiej, bo jest jakaś szansa, że zostanie zrealizowany. Zobaczcie planowane inwestycje (jeszcze raz przypominamy, że dane w projekcie mogą się jeszcze zmienić). Inwestycji jest sporo, więc przedstawimy je z podziałem na poszczególne "kategorie". Dzisiaj zaczynamy od dróg:

Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem

Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ul. Kroczewskiej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2018 r. planuje się wypłatę odszkodowań (w przypadku jeśli Wojewoda Mazowiecki odmówi komunalizacji nieruchomości na rzecz Miasta).

Modernizacja ul. Zdziarskiej

Zakres zadania obejmuje modernizację ulicy polegającą na poszerzeniu jezdni i budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz rozbiórkę obecnej przeprawy, budowę nowego obiektu mostowego w ulicy Zdziarskiej, przebudowę skrzyżowania z ul. Kąty Grodziskie poprzez budowę ronda, budowę odwodnienia, usunięcie kolizji oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W 2018 r. planuje się realizację prac budowlanych, nabycie nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.

Budowa ul. Siecznej (wiemy już, że ten plan jest nieaktualny)

Zakres zadania obejmuje budowę ulicy dostosowanej do ruchu komunikacji miejskiej, o długości 830 m, z chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową przepustu drogowego oraz wykupem gruntów. W 2018 r. planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozpoczęcie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. 

Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD 

Zakres zadania obejmuje budowę przedłużenia istniejącej i budowę nowej ulicy o łącznej długości ok. 570 m oraz przebudowę części istniejącego odcinka ul. Hemara o długości ok. 630 m dla ruchu KR3, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem oraz budową mostu przez Kanał Bródnowski i wykupem gruntów. W 2018 r. planuje się zakończenie prac budowlanych. 

Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów 

Zakres zadania obejmuje pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy Słonecznego Poranka oraz budowę jednostronnego chodnika na długości ok. 800 m. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie procesu wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę chodnika. 

Budowa ul. Geometrycznej 

Zakres zadania obejmuje budowę drogi dostosowanej do ruchu komunikacji miejskiej wraz z odwodnieniem, jednostronnym chodnikiem i oświetleniem oraz wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. Prace mają przebiegać w dwóch etapach: I etap (odcinek jezdni od ul. Kartograficznej na południe do istniejącej jezdni o długości 198 m do granicy działki ew. 3/97) oraz II etap (odcinek od działki 3/97 do ul. Siecznej o długości 226 m). W 2018 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. 

Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gladioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej

Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku o długości 533 m, dostosowanej do ruchu komunikacji miejskiej wraz z jednostronnym chodnikiem i oświetleniem oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W 2018 r. planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. 

Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej

Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy o długości ok. 240 m od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. W 2018 r. planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonanie prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. 

Budowa ul. Chudoby

Zakres zadania obejmuje budowę ul. Chudoby na odcinku ok. 370 m wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, pętlą autobusową oraz pozyskaniem nieruchomości pod budowę ulicy. W 2018 r. planuje się realizację prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości. 

Budowa ul. Liczydło

W ramach zadania planowana jest budowa jezdni na odcinku od ul. Ekspresowej do szkoły przy ul. Liczydło o długości ok. 140 m wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, usunięciem kolizji oraz wykupem gruntów. W 2018 r. planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonanie prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. 

Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej

Zakres zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej od końca zabudowy do ul. Orneckiej o długości ok. 50 m wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz usunięcie kolizji i wykup gruntów. W 2018 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę drogi. 

Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona

W ramach zadania planowana jest budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona (odcinek o długości ok. 420 m) z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem na pobocze oraz wykup gruntów. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych. 

Budowa ul. Poręby

W ramach zadania planuje się budowę ul. Poręby na odcinku ok. 140 m z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem i przepustem oraz wykup gruntów. W 2018 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybór wykonawcy oraz wykonanie robót budowlanych i wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ulicy. 

Budowa ul. Brzezińskiej

Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku ok. 340 m, od skrzyżowania z ul. Szamotulską do skrzyżowania z ul. Mehoffera, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz zjazdami na posesje. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. 

Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic 

Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku ok. 700 m, stanowiącym połączenie ul. Czołowej i ul. Waligóry, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz odwodnieniem. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ulicy. 

Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej 

W ramach zadania planowana jest budowa jezdni o długości ok. 410 m z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem, oznakowaniem oraz przepustem drogowym. W 2018 r. planuje się zakończenie prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ulicy. 

Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej 

W ramach zadania planowana jest przebudowa ulicy dla potrzeb komunikacji miejskiej, na odcinku o długości 210 m z jednostronnym chodnikiem, zjazdami na posesje oraz oświetleniem i odwodnieniem. W 2018 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ulicy. 

Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem 

Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. Projektowanej 5 KD w kierunku wschodnim od ul. Oknickiej oraz pokrycie kosztów wieczysto-księgowych. W 2018 r. planuje się wypłatę odszkodowań oraz złożenie wniosków do sądu wieczysto - księgowego. 

Realizacja projektu: "Po ludzku na tramwaj - budowa chodnika od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej"

Zakres zadania obejmuje budowę, w miejscu przedeptów, chodnika o długości 250 m i szerokości 1,5 m na odcinku od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej Tarchomin Kościelny

 


--


PROJEKT budżetu 2018 - jakich zmian na białołęckich drogach mozemy się spodziewać? komentarze opinie

  • gość 2017-10-10 07:31:46

    Jak zwykle zapomniano o ulicy Lewandów

  • gość 2017-10-10 08:44:10

    Lewandów nieplanowana, ale sam projekt budżetu dotyczy kompetencji Dzielicy. Za Lewandów odpowiada miasta, ale miasto też nie zaplanowało remontu ul. Lewandów. Nic dodatkowego nie zaplanowano. Tu są niektóre inwestycje, które miały być zakończone w 2016 czy 2017 r. a tu nadal planowane. Szkoda słów.

  • gość 2017-10-10 08:52:36

    Wyjaśnili już czemu Zdziarska i Sieczna będą dopiero w 2019 r, bo cisza w eterze. Porozumieli się z MPWiK w sprawie Zdziarskiej? co tam się dzieje?

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na iBialoleka.pl