3°C pochmurno z przejaśnieniami

Wodne place zabaw, ścianka wspinaczkowa - co jeszcze znajdziemy w projekcie budżetu 2018?

Samorząd, Wodne place zabaw ścianka wspinaczkowa jeszcze znajdziemy projekcie budżetu - zdjęcie, fotografia

Wczoraj przedstawiliśmy zaplnowane w PROJEKCIE budżetu zadania inwestycyjne dotyczące remontów dróg. Dzisiaj kolejny odcinek tego "serialu" czyli lista inwestycji w zakresie terenów zielonych i rekreacyjnych:

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej 

W ramach zadania planuje się rozbudowę placu zabaw, w tym budowę fontanny, zainstalowanie oświetlenia, ogrodzenie terenu, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, założenie kwietników i trawnika, wykonanie dróg wewnętrznych oraz drogi dojazdowej od ul. Portowej i ul. Modlińskiej. W 2018 r. przewiduje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz realizację prac budowlanych. 

Budowa wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej 

W ramach zadania planowana jest budowa wodnego placu zabaw o pow. ok. 400 m², wraz z budową zaplecza technicznego i kontenerowego zaplecza szatniowo – sanitarnego, budową natrysków otwartych, oświetleniem terenu lampami oraz iluminacją wodnego placu zabaw, wykonanie monitoringu i kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Planowane jest wykonanie części parkowej z alejkami, małą architekturą, nasadzeniami drzew, krzewów, bylin i kwiatów. W 2018 r. planuje się pozyskanie nieruchomości niezbędnych pod budowę placu. 

Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej 

W ramach zadania planuje się budowę placu zabaw z wydzielonymi częściami dla dzieci młodszych w wieku do 3 lat i starszych w wieku od 4 do 12 lat, wyposażonego w urządzenia zabawowe dostosowane do wieku dzieci oraz ławki, kosze na śmieci, zagospodarowanie zieleni, budowę dróg wewnętrznych i ogrodzenie całości terenu. Planuje się wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w nowoczesne urządzenia zabawowe oraz budowę boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej. W 2018 r. przewiduje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz realizację prac budowlanych. 

Realizacja projektu: "Park Henrykowski dzieciom!” – doposażenie parku w duży zestaw zabawowy" 

Zakres zadania obejmuje doposażenie Parku Henrykowskiego w duży zestaw zabawowy dla dzieci w różnym wieku oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni. 

Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki" 

Zakres zadania obejmuje utworzenie w Parku Henrykowskim wodnego placu zabaw, składającego się z podłoża i płytkiej niecki z bezpieczną nawierzchnią oraz brodzika z prysznicem i urządzeń tryskających wodą. Planuje się także budowę toalety wraz z przebieralniami, podświetlenie części instalacji, montaż ławek, koszy na śmieci, ogrodzenia oraz zagospodarowanie otoczenia. 

Realizacja projektu: "Skałka wspinaczkowa" 

Zakres zadania obejmuje budowę na placu zabaw przy ul. Brzezińskiej wolnostojącej ścianki wspinaczkowej, imitującej skałę wraz z wykonaniem nawierzchni amortyzującej upadki. 

Realizacja projektu” Hamak miejski” – Park Piccassa, Park Henrykowski, Park Magiczna.

Realizacja projektu: "Alejka i zielony skwerek przy Parku Magiczna" 

Zakres zadania obejmuje utworzenie przy Parku Magiczna zielonego skwerku z ławkami, koszem na śmieci i oświetleniem (lampy solarne) oraz zagospodarowanie terenu zielenią. Planowane jest także wykonanie alejki spacerowej wraz z nasadzeniem drzew ozdobnych i krzewów. 

Realizacja projektu: "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej w Parku Magiczna" 

Zakres zadania obejmuje budowę małej górki saneczkowej o wysokości do 2,5 m, zlokalizowanej w północno-wschodniej części terenu rekreacyjnego położonego w Parku Magiczna. 

Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"

Zakres zadania obejmuje utworzenie miejsca spotkań przy ul. Ostródzkiej 172. Planuje się budowę wiaty piknikowej dla ok. 40-50 osób wraz z ławostołami, grillem i koszami na śmieci.

 

Wodne place zabaw, ścianka wspinaczkowa - co jeszcze znajdziemy w projekcie budżetu 2018? komentarze opinie

  • gość 2017-10-11 15:31:16

    A Żerań? Teren nad Kanałem Żerańskim? Czasami czuję jakbym mieszkała na terenach niczyich, a od nie dawna w dżungli deweloperów

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na iBialoleka.pl